Agenda bestuurvergaderingen

{:nl}

Het bestuur van ColoClue vergadert in beginsel elke eerste woensdag van de maand. Hier kan van af worden geweken in geval van feestdagen, verjaardagen, vakanties, e.d. We proberen tenminste drie dagen voor de vergadering de agenda hier met de leden te delen. Mocht je interesse hebben om een vergadering bij te wonen laat dit dan even aan het bestuur weten op ops@coloclue.net. In corona-tijd, zijn de vergaderingen steeds online via de Jitsi setup van de vereniging.


2021

Agenda vergadering 6 oktober 2021

  1 Opening
  2 Mededelingen en ingekomen stukken
  3 Notulen vorige vergadering
  4 Actiepunten vorige vergadering
  5 Financiele status
  6 Nieuws uit de commissies
    6.1 Netwerkcommisie
    6.2 Pluggerscommisie
    6.3 Feestcommisie
  7 Lopende zaken
    7.1 BBQ
    7.2 Extra rack
    7.3 Procedures op wiki
    7.4 Switchpoorten Nikhef
    7.5 Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
    7.6 Sponsormanagement
    7.7 Proserve uplink opzeggen
    7.8 Voorstel prijswijziging
    7.9 Cololeden die basisleden toegang tot DC geven
    7.10 Uitlezen powerbars in LibreNMS weer aanzetten
  8 Administratieve zaken
    8.1 Basisleden naar Cololeden
    8.2 Polo's rondsturen
    8.3 Bijwerken cluemeter
  9 Nieuwe datum vergadering
  10 Sluiting

Agenda vergadering 1 september 2021

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiele status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Pluggerscommisie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 BBQ
 7.2 Extra rack
 7.3 Procedures op wiki
 7.4 Junipers
 7.5 Switchpoorten Nikhef
 7.6 Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
 7.7 Sponsormanagement
 7.8 Proserve uplink opzeggen
 7.9 Voorstel prijswijziging
 7.10 Verzoek netwerkcommissie om de powerbars weer uit te kunnen lezen in LibreNMS
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting

Agenda vergadering 4 augustus 2021

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiele status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Pluggerscommisie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 BBQ
 7.2 Extra rack
 7.3 Procedures op wiki
 7.4 Verklaring persoonsgegevens voor vrijwilligers
 7.5 Junipers
 7.6 Voorstel prijswijziging
 7.7 Switchpoorten Nikhef
 7.8 Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
 7.9 Mail ERITAP van 15 juli over sponsoring
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting

Agenda vergadering 7 juli 2021

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiele status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Pluggerscommisie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 Procedures op wiki
 7.2 Locatie vergadering en COVID-19
 7.3 Verklaring persoonsgegevens voor vrijwilligers
 7.4 Junipers
 7.5 Voorstel prijswijziging
 7.6 Switchpoorten Nikhef
 7.7 Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting

Agenda vergadering 2 juni 2021

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiele status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Pluggerscommisie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 Locatie vergadering en COVID-19
 7.2 Verklaring persoonsgegevens voor vrijwilligers
 7.3 ALV
 7.4 Junipers
 7.5 Colocatie Nikhef / Aanbod IP-Max
 7.6 Situatie hobbyrack Sue
 7.7 Voorstel prijswijziging stroom
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting

Agenda vergadering 5 mei 2021

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiele status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Pluggerscommisie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 Verklaring persoonsgegevens voor vrijwilligers
 7.2 ALV
 7.3 Junipers
 7.4 RIPE NCC GM May 2021
 7.5 Colocatie Nikhef
 7.6 Situatie hobbyrack Sue
 7.7 Prijsstijging Transip
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting

Agenda vergadering 7 april 2021

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiele status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Pluggerscommisie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 Verklaring persoonsgegevens voor vrijwilligers
 7.2 Agenda voorbereiden ALV
 7.3 Host-wachtwoord Coloclue Jitsi
 7.4 Junipers
 7.5 RIPE NCC GM May 2021
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting

Agenda vergadering 3 maart 2021

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiele status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Pluggerscommisie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 Online leden informeren ontwikkelingen Coloclue
 7.2 Sitemap toevoegen aan de website
 7.3 Verklaring persoonsgegevens voor vrijwilligers
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting

Agenda vergadering 3 februari 2021

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiele status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Pluggerscommisie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 Notulen ALV
 7.2 Online leden informeren ontwikkelingen Coloclue
 7.3 MCH2021 village
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting

Agenda vergadering 6 januari 2021

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiele status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Pluggerscommisie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 Notulen ALV
 7.2 Werkwijze rond agenda voorbereiden
 7.3 Online leden informeren ontwikkelingen Coloclue
 7.4 Vertaling infoboekje
 7.5 MCH2021 village
 7.6 NBIP
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting

2020

Agenda vergadering 2 december 2020

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiƫle status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Pluggerscommisie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 Notulen ALV
 7.2 Online leden informeren ontwikkelingen Coloclue
 7.3 Website bijwerken
 7.4 Oude servers
 7.5 Agenda publiceren voor de leden
 7.6 Downloadhoek in mijn.cc.net
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting

Agenda vergadering 4 november 2020

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiƫle status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Pluggerscommisie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 Notulen ALV
 7.2 Online leden informeren ontwikkelingen Coloclue
 7.3 Agenda bestuursvergadering met alle leden delen?
 7.4 Website bij werken
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting