Agenda bestuurvergaderingen

Het bestuur van ColoClue vergadert in beginsel elke eerste woensdag van de maand. Hier kan van af worden geweken in geval van feestdagen, verjaardagen, vakanties, e.d. We proberen tenminste drie dagen voor de vergadering de agenda hier met de leden te delen. Mocht je interesse hebben om een vergadering bij te wonen laat dit dan even aan het bestuur weten op ops@coloclue.net. Een deel van de vergaderingen zijn online via de Jitsi setup van de vereniging.


2024
Agenda vergadering 05 juni 2024
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Actiepunten vorige vergadering
 5. Financiële status
 6. Nieuws uit de commissies
  1. Netwerkcommissie
  2. Plaatsingscommissie
  3. Feestcommissie
 7. Lopende zaken
  1. Actiepunten
  2. Procedures op wiki
  3. ALV
  4. Bestuursuitbreiding
  5. Cross connects in Qupra voorstel
 8. Uit jaaragenda
 9. Administratieve zaken
  1. Basisleden naar Cololeden
  2. Polo’s rondsturen
  3. Bijwerken cluemeter
 10. Nieuwe datum vergadering
 11. Sluiting
Agenda vergadering 01 mei 2024
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Actiepunten vorige vergadering
 5. Financiële status
 6. Nieuws uit de commissies
  1. Netwerkcommissie
  2. Plaatsingscommissie
  3. Feestcommissie
 7. Lopende zaken
  1. Actiepunten
  2. Procedures op wiki
  3. ALV
  4. Bestuursuitbreiding
 8. Uit jaaragenda
 9. Administratieve zaken
  1. Basisleden naar Cololeden
  2. Polo’s rondsturen
  3. Bijwerken cluemeter
 10. Nieuwe datum vergadering
 11. Sluiting
Agenda vergadering 02 april 2024
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Actiepunten vorige vergadering
 5. Financiële status
 6. Nieuws uit de commissies
  1. Netwerkcommissie
  2. Plaatsingscommissie
  3. Feestcommissie
 7. Lopende zaken
  1. Actiepunten
  2. Procedures op wiki
  3. ALV
 8. Uit jaaragenda
 9. Administratieve zaken
  1. Basisleden naar Cololeden
  2. Polo’s rondsturen
  3. Bijwerken cluemeter
 10. Nieuwe datum vergadering
 11. Sluiting
Agenda vergadering 06 maart 2024
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Actiepunten vorige vergadering
 5. Financiële status
  1. Nieuwe prijzen
  2. Jaarrekening
  3. Overige zaken
 6. Nieuws uit de commissies
  1. Netwerkcommissie
  2. Plaatsingscommissie
  3. Feestcommissie
 7. Lopende zaken
  1. Actiepunten
   1. Infoboekje
   2. Kascontrolle
   3. Console poort Job
   4. Nieuwe pasjes
   5. ALV locaties
   6. Eye regelen
  2. Etentje vrijwilligers verhuizing
  3. Procedures op wiki
  4. ALV
 8. Uit jaaragenda
  1. Qupra
  2. Communicatie naar de leden
 9. Administratieve zaken
  1. Basisleden naar Cololeden
  2. Polo’s rondsturen
  3. Bijwerken cluemeter
 10. Nieuwe datum vergadering
 11. Sluiting
Agenda vergadering 14 februari 2024
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Actiepunten vorige vergadering
 5. Financiële status
 6. Nieuws uit de commissies
  1. Netwerkcommissie
  2. Plaatsingscommissie
  3. Feestcommissie
 7. Lopende zaken
  1. Actiepunten
   1. Stroomverbruik Qupra
   2. Achteraan bellen van leden
   3. Nieuwe pasjes Qupra
   4. Template administratiekantoor
   5. ALV bij Qupra
  2. Etentje vrijwilligers verhuizing
  3. Procedures op wiki
  4. ALV
  5. Aanbod Interconnect voor housing
 8. Uit jaaragenda
 9. Administratieve zaken
  1. Basisleden naar Cololeden
  2. Polo’s rondsturen
  3. Bijwerken cluemeter
 10. Nieuwe datum vergadering
 11. Sluiting
Agenda vergadering 10 januari 2024
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Actiepunten vorige vergadering
 5. Financiële status
 6. Nieuws uit de commissies
  1. Netwerkcommissie
  2. Plaatsingscommissie
  3. feestcommissie
 7. Lopende zaken
  1. Actiepunten
  2. Etentje vrijwilligers verhuizing
  3. 5e rack in Qupra?
  4. Communicatie vanuit Qupra
  5. Procedures op wiki
  6. ALV
  7. Verhuizing naar Qupra
 8. Uit jaaragenda
  1. ColoClue Presents
 9. Administratieve zaken
  1. Basisleden naar Cololeden
  2. Polo’s rondsturen
  3. TransIP facturen controleren op extra stroomheffing
  4. Bijwerken cluemeter
 10. Nieuwe datum vergadering
 11. Sluiting
2023
Agenda vergadering 13 december 2023
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Actiepunten vorige vergadering
 5. Financiële status
 6. Nieuws uit de commissies
  1. Netwerkcommissie
  2. Plaatsingscommissie
 7. Lopende zaken
  1. Actiepunten
   1. DAS inschakelen procedure
   2. Console kabel Cornelis
   3. Overzicht in MijnCC
   4. Naomi uit de feestcommissie
   5. Bestelling FS.com terug sturen
  2. Procedures op wiki
  3. ALV
  4. Verhuizing naar Qupra
 8. Uit jaaragenda
  1. ColoClue Presents
 9. Administratieve zaken
  1. Basisleden naar Cololeden
  2. Polo’s rondsturen
  3. TransIP facturen controleren op extra stroomheffing
  4. Bijwerken cluemeter
 10. Nieuwe datum vergadering
 11. Sluiting
Agenda vergadering 08 november 2023
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Actiepunten vorige vergadering
 5. Financiële status
 6. Nieuws uit de commissies
  1. Netwerkcommissie
  2. Plaatsingscommissie
 7. Lopende zaken
  1. Actiepunten
  2. Procedures op wiki
  3. ALV
  4. Verhuizing naar Qupra
 8. Uit jaaragenda
  1. ColoClue Presents
 9. Administratieve zaken
  1. Basisleden naar Cololeden
  2. Polo’s rondsturen
  3. TransIP facturen controleren op extra stroomheffing
  4. Bijwerken cluemeter
 10. Nieuwe datum vergadering
 11. Sluiting
Agenda vergadering 04 oktober 2023
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Actiepunten vorige vergadering
 5. Financiële status
 6. Nieuws uit de commissies
  1. Netwerkcommissie
  2. Plaatsingscommissie
  3. Feestcommissie
 7. Lopende zaken
  1. Actiepunten
   1. Locatie CC Presents
   2. Achterstalig bedrag Whilhemina
   3. Switches omruilen
  2. Procedures op wiki
  3. ALV
  4. Verhuizing PA space naar ColoClue
  5. Verhuizing naar Qupra
 8. Uit jaaragenda
  1. ColoClue Presents
 9. Administratieve zaken
  1. Basisleden naar Cololeden
  2. Polo’s rondsturen
  3. TransIP facturen controleren op extra stroomheffing
  4. Bijwerken cluemeter
 10. Nieuwe datum vergadering
 11. Sluiting
Agenda vergadering 06 september 2023
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Actiepunten vorige vergadering
 5. Financiële status
 6. Nieuws uit de commissies
  1. Netwerkcommissie
  2. Plaatsingscommissie
  3. Feestcommissie
 7. Lopende zaken
  1. Actiepunten
   1. Downloadhoek
   2. Procedure DAS inschakelen
   3. Handleiding kascontrole maken
   4. WBTR
   5. Openstaande posten
  2. SIDN sponsoring (Imre Jonk)
  3. Procedures op wiki
  4. ALV
  5. Verhuizing naar Qupra
 8. Uit jaaragenda
  1. ColoClue Presents
 9. Administratieve zaken
  1. Basisleden naar Cololeden
  2. Polo’s rondsturen
  3. TransIP facturen controleren op extra stroomheffing
  4. Bijwerken cluemeter
 10. Nieuwe datum vergadering
 11. Sluiting
Agenda vergadering 02 augustus 2023
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Actiepunten vorige vergadering
 5. Financiële status
 6. Nieuws uit de commissies
  1. Netwerkcommissie
  2. Plaatsingscommissie
  3. Feestcommissie
 7. Lopende zaken
  1. Actiepunten
   1. Downloadhoek
   2. Procedure DAS inschakelen
   3. Handleiding kascontrole maken
   4. WBTR
   5. Openstaande posten
  2. Procedures op wiki
  3. ALV
  4. Verhuizing naar Qupra
 8. Uit jaaragenda
  1. ColoClue Presents
 9. Administratieve zaken
  1. Basisleden naar Cololeden
  2. Polo’s rondsturen
  3. TransIP facturen controleren op extra stroomheffing
  4. Bijwerken cluemeter
 10. Nieuwe datum vergadering
 11. Sluiting
Agenda vergadering 05 juli 2023
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Actiepunten vorige vergadering
 5. Financiële status
 6. Nieuws uit de commissies
  1. Netwerkcommissie
  2. Plaatsingscommissie
  3. Feestcommissie
 7. Lopende zaken
  1. Actiepunten
   1. Downloadhoek
   2. Procedure DAS inschakelen
   3. Handleiding kascontrole maken
   4. WBTR
   5. Openstaande posten
  2. Procedures op wiki
  3. ALV
  4. 20 jaar ClueBBQ
  5. Verhuizing naar Qupra
   1. Vergadering maandag 3 juli 2023
   2. Contract Qupra
    1. Waves
    2. Verdere actiepunten
 8. Uit jaaragenda
  1. ColoClue Presents
 9. Administratieve zaken
  1. Basisleden naar Cololeden
  2. Polo’s rondsturen
  3. TransIP facturen controleren op extra stroomheffing
  4. Bijwerken cluemeter
 10. Nieuwe datum vergadering
 11. Sluiting
Agenda vergadering 07-06-2023
 1. NIEUWE LOCATIE
 2. Mail TransIP
 3. PA Space van Mark Jansen
 4. BBQ 20 jaar
 5. Aanschaf nieuwe switches
 6. ALV notulen
 7. Volgende vergadering
Agenda vergadering 05 april 2023
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Actiepunten vorige vergadering
 5. Financiele status
 6. Nieuws uit de commissies
  1. Netwerkcommissie
  2. Plaatsingscommissie
  3. Feestcommissie
 7. Lopende zaken
  1. Actiepunten
  2. Aanbiedingen nieuwe colocation plekken bespreken
  3. Procedures op wiki
  4. Vraag van Mark Janssen over verhuizen van PA space
  5. Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
  6. ColoClue 20 jaar
 8. Uit jaaragenda
  1. ALV voorbereiden
 9. Administratieve zaken
  1. Basisleden naar Cololeden
  2. Polo’s rondsturen
  3. TransIP facturen controleren op extra stroomheffing
  4. Bijwerken cluemeter
 10. Nieuwe datum vergadering
 11. Sluiting
Agenda vergadering 01 maart 2023
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Actiepunten vorige vergadering
 5. Financiele status
 6. Nieuws uit de commissies
  1. Netwerkcommissie
  2. Plaatsingscommissie
  3. Feestcommissie
 7. Lopende zaken
  1. Actiepunten
  2. Aanbiedingen nieuwe colocation plekken bespreken
  3. Procedures op wiki
  4. Vraag van Mark Janssen over verhuizen van PA space
  5. Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
  6. ColoClue 20 jaar
 8. Uit jaaragenda
  1. ALV voorbereiden
 9. Administratieve zaken
  1. Basisleden naar Cololeden
  2. Polo’s rondsturen
  3. TransIP facturen controleren op extra stroomheffing
  4. Bijwerken cluemeter
 10. Nieuwe datum vergadering
 11. Sluiting
Agenda vergadering 01 februari 2023
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Actiepunten vorige vergadering
 5. Financiele status
 6. Nieuws uit de commissies
  1. Netwerkcommissie
  2. Plaatsingscommissie
  3. Feestcommisie
 7. Lopende zaken
  1. Actiepunten
  2. Aanbiedingen nieuwe colocation plekken bespreken
  3. Procedures op wiki
  4. Vraag van Mark Janssen over verhuizen van PA space
  5. Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
  6. ColoClue 20 jaar
  7. ALV
 8. Uit jaaragenda
  1. ALV voorbereiden (locatie)
 9. Administratieve zaken
  1. Basisleden naar Cololeden
  2. Polo’s rondsturen
  3. TransIP facturen controleren op extra stroomheffing
  4. Bijwerken cluemeter
 10. Nieuwe datum vergadering
 11. Sluiting
Agenda vergadering 11 januari 2023
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Actiepunten vorige vergadering
 5. Financiele status
 6. Nieuws uit de commissies
  1. Netwerkcommisie
  2. Plaatsingscommissie
  3. Feestcommisie
 7. Lopende zaken
  1. Aanbiedingen nieuwe colocation plekken bespreken
  2. Procedures op wiki
  3. Vraag van lid over verhuizen van PA space
  4. Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
  5. ALV
 8. Uit jaaragenda
  1. ALV voorbereiden (locatie)
 9. Administratieve zaken
  1. Basisleden naar Cololeden
  2. Polo’s rondsturen
  3. Bijwerken cluemeter
 10. Nieuwe datum vergadering
 11. Sluiting

2022
Agenda vergadering 7 december 2022
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Actiepunten vorige vergadering
 5. Financiele status
 6. Nieuws uit de commissies
  1. Netwerkcommisie
  2. Plaatsingscommissie
  3. Feestcommisie
 7. Lopende zaken
  1. Taakverdeling binnen het bestuur
  2. Nieuwe server Guido in B.06
  3. Meer inzicht geven in ledenresources aan netwerkcommissie leden
  4. Aanbiedingen nieuwe colocation plekken bespreken
  5. Procedures op wiki
  6. Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
  7. ColoClue 20 jaar
  8. ALV
 8. Uit jaaragenda
  1. ColoClue Presents
  2. ALV voorbereiden (locatie)
 9. Administratieve zaken
  1. Basisleden naar Cololeden
  2. Polo’s rondsturen
  3. Bijwerken cluemeter
 10. Nieuwe datum vergadering
 11. Sluiting
Agenda vergadering 2 november 2022
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Actiepunten vorige vergadering
 5. Financiele status
 6. Nieuws uit de commissies
  1. Netwerkcommisie
  2. Plaatsingscommissie
  3. Feestcommisie
 7. Lopende zaken
  1. Taakverdeling binnen het bestuur
  2. Procedures op wiki
  3. Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
  4. ALV
 8. Uit jaaragenda
  1. ColoClue Presents locatie vinden
  2. ColoClue Presents organiseren
 9. Administratieve zaken
  1. Basisleden naar Cololeden
  2. Polo’s rondsturen
  3. Bijwerken cluemeter
 10. Nieuwe datum vergadering
 11. Sluiting
Agenda vergadering 5 oktober 2022
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Actiepunten vorige vergadering
 5. Financiele status
 6. Nieuws uit de commissies
  1. Netwerkcommisie
  2. Plaatsingscommissie
  3. Feestcommisie
 7. Lopende zaken
  1. BBQ
  2. Procedures op wiki
  3. Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
  4. ALV
 8. Uit jaaragenda
  1. ColoClue Presents locatie vinden
  2. ColoClue Presents organiseren
 9. Administratieve zaken
  1. Basisleden naar Cololeden
  2. Polo’s rondsturen
  3. Bijwerken cluemeter
 10. Nieuwe datum vergadering
 11. Sluiting
Agenda vergadering 7 september 2022
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Actiepunten vorige vergadering
 5. Financiele status
 6. Nieuws uit de commissies
  1. Netwerkcommisie
  2. Plaatsingscommissie
  3. Feestcommisie
 7. Lopende zaken
  1. Procedures op wiki
  2. Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
  3. ALV
  4. Stroomprijsstijging (45% bij True)
 8. Uit jaaragenda
  1. ClueBBQ locatie vinden
  2. ClueBBQ organiseren
 9. Administratieve zaken
  1. Basisleden naar Cololeden
  2. Polo’s rondsturen
  3. Bijwerken cluemeter
 10. Nieuwe datum vergadering
 11. Sluiting

Agenda vergadering 3 augustus 2022

  1 Opening
  2 Mededelingen en ingekomen stukken
  3 Notulen vorige vergadering
  4 Actiepunten vorige vergadering
  5 Financiele status
  6 Nieuws uit de commissies
    6.1 Netwerkcommisie
    6.2 Plaatsingscommissie
    6.3 Feestcommisie
  7 Lopende zaken
    7.1 Procedures op wiki
      7.1.1 Bestuursagenda maken voor op de wiki
    7.2 Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
    7.3 ALV
      7.3.1 Kijken welke financiële buffer gewenst is voor de vereniging
  8 Uit jaaragenda
    8.1 ClueBBQ locatie vinden
    8.2 ClueBBQ organiseren
  9 Administratieve zaken
    9.1 Basisleden naar Cololeden
    9.2 Polo's rondsturen
    9.3 Bijwerken cluemeter
  10 Nieuwe datum vergadering
  11 Sluiting

Agenda vergadering 6 juli 2022

  1 Opening
  2 Mededelingen en ingekomen stukken
  3 Notulen vorige vergadering
  4 Actiepunten vorige vergadering
  5 Financiele status
  6 Nieuws uit de commissies
    6.1 Netwerkcommisie
    6.2 Plaatsingscommissie
    6.3 Feestcommisie
  7 Lopende zaken
    7.1 Procedures op wiki
      7.1.1 Financiele procedures -> Paypal betalingen verwerken en saldo overboeken
    7.2 Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
    7.3 ALV
      7.3.1 Kijken welke financiële buffer gewenst is voor de vereniging
    7.4 UTP vervangen door glasvezel
  8 Uit jaaragenda
    8.1 ClueBBQ locatie vinden
    8.2 ColoClue Presents call for papers
    8.3 ColoClue Presents locatie vinden
  9 Administratieve zaken
    9.1 Basisleden naar Cololeden
    9.2 Polo's rondsturen
    9.3 Bijwerken cluemeter
  10 Nieuwe datum vergadering
  11 Sluiting

Agenda vergadering 1 juni 2022

  1 Opening
  2 Mededelingen en ingekomen stukken
  3 Notulen vorige vergadering
  4 Actiepunten vorige vergadering
  5 Financiele status
  6 Nieuws uit de commissies
    6.1 Netwerkcommisie
    6.2 Plaatsingscommissie
    6.3 Feestcommisie
  7 Lopende zaken
    7.1 Procedures op wiki
    7.2 Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
    7.3 ALV
    7.4 UTP vervangen door glasvezel
  8 Uit jaaragenda
    8.1 Controleren commissies op inactieve leden
    8.2 ClueBBQ locatie vinden
  9 Administratieve zaken
    9.1 Basisleden naar Cololeden
    9.2 Polo's rondsturen
    9.3 Bijwerken cluemeter
  10 Nieuwe datum vergadering
  11 Sluiting

Agenda vergadering 11 mei 2022


  1 Opening
  2 Mededelingen en ingekomen stukken
  3 Notulen vorige vergadering
  4 Actiepunten vorige vergadering
  5 Financiele status
  6 Nieuws uit de commissies
    6.1 Netwerkcommisie
    6.2 Plaatsingscommissie
    6.3 Feestcommisie
  7 Lopende zaken
    7.1 Stroom limiet per poort
    7.2 Procedures op wiki
    7.3 Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
    7.4 Voorstel prijswijziging
    7.5 ALV
    7.6 UTP vervangen door glasvezel
  8 Administratieve zaken
    8.1 Basisleden naar Cololeden
    8.2 Polo's rondsturen
    8.3 Bijwerken cluemeter
  9 Nieuwe datum vergadering
  10 Sluiting

Agenda vergadering 6 april 2022

  1 Opening
  2 Mededelingen en ingekomen stukken
  3 Notulen vorige vergadering
  4 Actiepunten vorige vergadering
  5 Financiele status
  6 Nieuws uit de commissies
    6.1 Netwerkcommisie
    6.2 Plaatsingscommissie
    6.3 Feestcommisie
  7 Lopende zaken
    7.1 Extra rack
    7.2 Procedures op wiki
    7.3 Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
    7.4 Voorstel prijswijziging
    7.5 ALV
    7.6 UTP vervangen door glasvezel
  8 Administratieve zaken
    8.1 Basisleden naar Cololeden
    8.2 Polo's rondsturen
    8.3 Bijwerken cluemeter
  9 Nieuwe datum vergadering
  10 Sluiting

Agenda vergadering 2 maart 2022

  1 Opening
  2 Mededelingen en ingekomen stukken
  3 Notulen vorige vergadering
  4 Actiepunten vorige vergadering
  5 Financiele status
  6 Nieuws uit de commissies
    6.1 Netwerkcommisie
    6.2 Plaatsingscommissie
    6.3 Feestcommisie
  7 Lopende zaken
    7.1 Extra rack
    7.2 Procedures op wiki
    7.3 Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
    7.4 Proserve uplink opzeggen
    7.5 Voorstel prijswijziging
    7.6 ALV
    7.7 UTP vervangen door glasvezel
  8 Administratieve zaken
    8.1 Basisleden naar Cololeden
    8.2 Polo's rondsturen
    8.3 Bijwerken cluemeter
  9 Nieuwe datum vergadering
  10 Sluiting

Agenda vergadering 2 februari 2022

  1 Opening
  2 Mededelingen en ingekomen stukken
  3 Notulen vorige vergadering
  4 Actiepunten vorige vergadering
  5 Financiele status
  6 Nieuws uit de commissies
    6.1 Netwerkcommisie
    6.2 Plaatsingscommissie
    6.3 Feestcommisie
  7 Lopende zaken
    7.1 Extra rack
    7.2 Procedures op wiki
    7.3 Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
    7.4 Foto's maken in het datacenter
    7.5 Proserve uplink opzeggen
    7.6 Voorstel prijswijziging
    7.7 ALV
    7.8 UTP vervangen door glasvezel
    7.9 Agenda voor de tijd mailen/op site zetten
  8 Administratieve zaken
    8.1 Basisleden naar Cololeden
    8.2 Polo's rondsturen
    8.3 Bijwerken cluemeter
  9 Nieuwe datum vergadering
  10 Sluiting

Agenda vergadering 12 januari 2022

  1 Opening
  2 Mededelingen en ingekomen stukken
  3 Notulen vorige vergadering
  4 Actiepunten vorige vergadering
  5 Financiele status
  6 Nieuws uit de commissies
    6.1 Netwerkcommisie
    6.2 Plaatsingscommissie
    6.3 Feestcommisie
  7 Lopende zaken
    7.1 Extra rack
    7.2 Procedures op wiki
    7.3 Switchpoorten Nikhef
    7.4 Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
    7.5 Sponsormanagement
    7.6 Proserve uplink opzeggen
    7.7 Voorstel prijswijziging
    7.8 ALV locatie uitzoeken
  8 Administratieve zaken
    8.1 Basisleden naar Cololeden
    8.2 Polo's rondsturen
    8.3 Bijwerken cluemeter
  9 Nieuwe datum vergadering
  10 Sluiting
2021

Agenda vergadering 1 december 2021

  1 Opening
  2 Mededelingen en ingekomen stukken
  3 Notulen vorige vergadering
  4 Actiepunten vorige vergadering
  5 Financiele status
  6 Nieuws uit de commissies
    6.1 Netwerkcommisie
    6.2 Plaatsingscommissie
    6.3 Feestcommisie
  7 Lopende zaken
    7.1 Etentje voor het bestuur
    7.2 Extra rack
    7.3 Oude console servers
    7.4 Procedures op wiki
    7.5 Switchpoorten Nikhef
    7.6 Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
    7.7 Sponsormanagement
    7.8 Proserve uplink opzeggen
    7.9 Voorstel prijswijziging
    7.10 ALV locatie uitzoeken
  8 Administratieve zaken
    8.1 Basisleden naar Cololeden
    8.2 Polo's rondsturen
    8.3 Bijwerken cluemeter
  9 Nieuwe datum vergadering
  10 Sluiting

Agenda vergadering 3 november 2021

  1 Opening
  2 Mededelingen en ingekomen stukken
  3 Notulen vorige vergadering
  4 Actiepunten vorige vergadering
  5 Financiele status
  6 Nieuws uit de commissies
    6.1 Netwerkcommisie
    6.2 Plaatsingscommissie
    6.3 Feestcommisie
  7 Lopende zaken
    7.1 Etentje voor het bestuur
    7.2 Extra rack
    7.3 Procedures op wiki
    7.4 Switchpoorten Nikhef
    7.5 Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
    7.6 Sponsormanagement
    7.7 Proserve uplink opzeggen
    7.8 Voorstel prijswijziging
    7.9 Cololeden die basisleden toegang tot DC geven
    7.10 RIPE 83
    7.11 Vraag over zelfbouw servers
  8 Administratieve zaken
    8.1 Basisleden naar Cololeden
    8.2 Polo's rondsturen
    8.3 Bijwerken cluemeter
  9 Nieuwe datum vergadering
  10 Sluiting

Agenda vergadering 6 oktober 2021

  1 Opening
  2 Mededelingen en ingekomen stukken
  3 Notulen vorige vergadering
  4 Actiepunten vorige vergadering
  5 Financiele status
  6 Nieuws uit de commissies
    6.1 Netwerkcommisie
    6.2 Plaatsingscommissie
    6.3 Feestcommisie
  7 Lopende zaken
    7.1 BBQ
    7.2 Extra rack
    7.3 Procedures op wiki
    7.4 Switchpoorten Nikhef
    7.5 Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
    7.6 Sponsormanagement
    7.7 Proserve uplink opzeggen
    7.8 Voorstel prijswijziging
    7.9 Cololeden die basisleden toegang tot DC geven
    7.10 Uitlezen powerbars in LibreNMS weer aanzetten
    7.11 Mail over zelfbouw servers
  8 Administratieve zaken
    8.1 Basisleden naar Cololeden
    8.2 Polo's rondsturen
    8.3 Bijwerken cluemeter
  9 Nieuwe datum vergadering
  10 Sluiting

Agenda vergadering 1 september 2021

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiele status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Plaatsingscommissie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 BBQ
 7.2 Extra rack
 7.3 Procedures op wiki
 7.4 Junipers
 7.5 Switchpoorten Nikhef
 7.6 Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
 7.7 Sponsormanagement
 7.8 Proserve uplink opzeggen
 7.9 Voorstel prijswijziging
 7.10 Verzoek netwerkcommissie om de powerbars weer uit te kunnen lezen in LibreNMS
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting

Agenda vergadering 4 augustus 2021

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiele status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Plaatsingscommissie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 BBQ
 7.2 Extra rack
 7.3 Procedures op wiki
 7.4 Verklaring persoonsgegevens voor vrijwilligers
 7.5 Junipers
 7.6 Voorstel prijswijziging
 7.7 Switchpoorten Nikhef
 7.8 Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
 7.9 Mail ERITAP van 15 juli over sponsoring
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting

Agenda vergadering 7 juli 2021

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiele status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Plaatsingscommissie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 Procedures op wiki
 7.2 Locatie vergadering en COVID-19
 7.3 Verklaring persoonsgegevens voor vrijwilligers
 7.4 Junipers
 7.5 Voorstel prijswijziging
 7.6 Switchpoorten Nikhef
 7.7 Nieuwe wetgeving aansprakelijkheid bestuursleden
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting

Agenda vergadering 2 juni 2021

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiele status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Plaatsingscommissie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 Locatie vergadering en COVID-19
 7.2 Verklaring persoonsgegevens voor vrijwilligers
 7.3 ALV
 7.4 Junipers
 7.5 Colocatie Nikhef / Aanbod IP-Max
 7.6 Situatie hobbyrack Sue
 7.7 Voorstel prijswijziging stroom
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting

Agenda vergadering 5 mei 2021

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiele status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Plaatsingscommissie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 Verklaring persoonsgegevens voor vrijwilligers
 7.2 ALV
 7.3 Junipers
 7.4 RIPE NCC GM May 2021
 7.5 Colocatie Nikhef
 7.6 Situatie hobbyrack Sue
 7.7 Prijsstijging Transip
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting

Agenda vergadering 7 april 2021

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiele status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Plaatsingscommissie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 Verklaring persoonsgegevens voor vrijwilligers
 7.2 Agenda voorbereiden ALV
 7.3 Host-wachtwoord ColoClue Jitsi
 7.4 Junipers
 7.5 RIPE NCC GM May 2021
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting

Agenda vergadering 3 maart 2021

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiele status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Plaatsingscommissie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 Online leden informeren ontwikkelingen ColoClue
 7.2 Sitemap toevoegen aan de website
 7.3 Verklaring persoonsgegevens voor vrijwilligers
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting

Agenda vergadering 3 februari 2021

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiele status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Plaatsingscommissie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 Notulen ALV
 7.2 Online leden informeren ontwikkelingen ColoClue
 7.3 MCH2021 village
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting

Agenda vergadering 6 januari 2021

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiele status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Plaatsingscommissie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 Notulen ALV
 7.2 Werkwijze rond agenda voorbereiden
 7.3 Online leden informeren ontwikkelingen ColoClue
 7.4 Vertaling infoboekje
 7.5 MCH2021 village
 7.6 NBIP
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting

2020

Agenda vergadering 2 december 2020

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiële status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Plaatsingscommissie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 Notulen ALV
 7.2 Online leden informeren ontwikkelingen ColoClue
 7.3 Website bijwerken
 7.4 Oude servers
 7.5 Agenda publiceren voor de leden
 7.6 Downloadhoek in mijn.cc.net
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting

Agenda vergadering 4 november 2020

1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige vergadering
4 Actiepunten vorige vergadering
5 Financiële status
6 Nieuws uit de commissies
 6.1 Netwerkcommisie
 6.2 Plaatsingscommissie
 6.3 Feestcommisie
7 Lopende zaken
 7.1 Notulen ALV
 7.2 Online leden informeren ontwikkelingen ColoClue
 7.3 Agenda bestuursvergadering met alle leden delen?
 7.4 Website bij werken
8 Administratieve zaken
 8.1 Basisleden naar Cololeden
 8.2 Polo's rondsturen
 8.3 Bijwerken cluemeter
9 Nieuwe datum vergadering
10 Sluiting