Privacyverklaring

Netwerkvereniging ColoClue is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Netwerkvereniging ColoClue
Frans Duwaerstraat 34
1318 AC ALMERE

E-mailadres: ops@coloclue.net

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je lid bent van onze vereniging of dat wilt worden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP adressen en AS nummers die je via de vereniging gebruikt
 • Jouw IP adres als je gebruik maakt van of inlogt bij de service van ColoClue
 • RIPE handle (uit de RIPE database)

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens van onze leden.

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Netwerkvereniging ColoClue verwerkt je persoonsgegevens vanwege de overeenkomst die we met je hebben op basis van je (aanstaande) lidmaatschap.

Netwerkvereniging ColoClue verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Zodat wij de administratie van je lidmaatschap kunnen doen
 • Zodat wij betalingen kunnen verwerken in onze administratie
 • Zodat wij belangrijke mededelingen kunnen versturen
 • Zodat wij contact met je op kunnen nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Netwerkvereniging ColoClue bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te bereiken waarvoor wij de gegevens hadden verzameld. Zolang bewaren wij de volgende persoonsgegevens:

 • Financiële gegevens: 10 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de gegevens verzameld zijn.
 • Klachten: 2 jaar na afhandeling van de klacht.
 • Overige in deze privacyverklaring genoemde persoonsgegevens van leden: 2 jaar nadat het lidmaatschap of de overeenkomst is beĆ«indigd en verder is afgehandeld.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen
Netwerkvereniging ColoClue deelt je persoonsgegevens alleen met andere partijen als dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Netwerkvereniging ColoClue gebruikt cookies alleen om een correcte werking van de webpagina’s te bewerkstelligen. Deze cookies zijn kleine bestandjes die het systeem waarmee je de website bezoekt van onze website krijgt; bij volgende bezoeken aan onze pagina’s stuurt je systeem die dan mee.

Recht op inzien, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen en te vernietigen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Netwerkvereniging ColoClue. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid: je kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij van je in een computerbestand hebben, naar je of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering, gegevensoverdraging e.d. van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens per e-mail te sturen naar ops@coloclue.net. Om er zeker van te zijn dat je het verzoek zelf hebt gedaan, bellen wij je om dit na te vragen en je identiteit te controleren. Dit om je privacy te beschermen.

We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Netwerkvereniging ColoClue vindt de bescherming van jouw online privacy belangrijk en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Wij nemen alle redelijke en wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen.

Alleen bestuurs- en commisieleden van Netwerkvereniging ColoClue en organisaties die wij hebben ingeschakeld en gecontracteerd, kunnen bij je persoonlijke gegevens, en dan alleen bij de gegevens die zij nodig hebben.

Als je denkt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat zij worden misbruikt, stuur dan een e-mail naar ops@coloclue.net.

Aanpassen privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Wanneer dat gebeurt zullen we onze leden hierover informeren. De meest recente versie staat op onze website. Waar de Engelse vertaling afwijkt van de Nederlandse tekst, is de Nederlandse versie leidend.