Feestmaanden

Zoals tijdens de afgelopen ALV besproken, is het bestuur bezig
met het onderzoeken van de huidige datalimiet van 500GB.  Op de
eerstvolgende ALV in begin 2015 zullen we een voorstel presenteren
waarin het huidige stelsel op de schop wordt genomen.

Om meer inzicht te krijgen in gebruik en kosten om ons voorstel op te
baseren kondigen we bij deze een nieuwe feestmaand aan.  Deze zal
ingaan per 1 juli 2014 en duren tot en met januari 2015.  Zoals
gebruikelijk met feestmaanden bij ColoClue behoudt het bestuur zich
het recht voor om deze actie op elk moment af te breken.  Mocht dit
gebeuren zal dat natuurlijk via deze weg aangekondigd worden.

Veel plezier met deze (voorlopig) onbeperkte bandbreedte! 😉